Archiwum Ludowe to archiwum społeczne gromadzące
dziedzictwo kulturowe Górali Żywieckich. 

Prowadzimy badania terenowe, archiwizujemy i popularyzujemy kulturę ludową Żywiecczyzny.

Współpracujemy z Centrum Archiwistyki Społecznej dzięki czemu nasze archiwum jest bezpieczne i znajdziesz jew portalu zbioryspoleczne.pl.

Anna Kupczak z Żabnicy

Anna Dunat z Pewli Wielkiej

ŚPIEWACZKI

Czesław Węglarz z Ciśca

Badania terenowe

Kapela DudySkrzypce

M. Matuszna & P. Puszyński