Rafał Bałaś 

Dyrektor kreatywny Fundacji Górom,

Koordynator wolontariatu

balas.rafal@gmail.com

+48 500 488 112

www.gorom.pl