ŚPIEWACZKI

ŚPIEWACZKI

„Śpiewaczki” to seria trzech wyjątkowych spotkań z góralkami Beskidu Żywieckiego, które zorganizowała Żywiecka Szkoła Tradycji prowadzona przez Fundację Górom. Bohaterkami spotkań były Julianna Adamek i Anna Dunat z Pewli Wielkiej, Anna Kupczak z Żabnicy oraz Władysława Gołuch z Mutnego. Przewodnikiem po wszystkich wydarzeniach była Marta Matuszna.

Spotkania odbyły się w starej chałupie w osadzie Sopki Stopki w Cięcinie, gdzie szersza publiczność mogła podziwiać śpiew i poznać historie życia najstarszego pokolenia góralek żywieckich. Te ważne wydarzenia miały na celu przybliżyć sylwetki śpiewaczek Żywieckich, które często są bardziej znane poza granicami regionu. W okolicy ich twórczość jest mało znana i rzadko zapraszane są na lokalne wydarzenia czy koncerty. Naszą intencją jest tworzenie przestrzeni do spotkań, podczas których mieszkańcy mogą poznać śpiewaczki ze swojego regionu i posłuchać pieśni z ich repertuaru.

 

Koncerty były poprzedzone wizytami w domach śpiewaczek, gdzie młodsze pokolenie miało okazję śpiewać razem z mistrzyniami, połączyć siły, dzielić się rozmową i cieszyć się wspólnym czasem.

Spotkania zrealizowano w ramach programu Akademia Kolberga 2023 — Żywiecka Szkoła Tradycji przez Fundację Górom.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Akademia Kolberga 2023 prowadzonego przez  Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Narodowymi Instytucie Muzyki i Tańca we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej. Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Akademia Kolberga to program, który opiera się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi oraz pracy, którą prowadzi od ponad dwudziestu lat pokolenie praktyków: artystów, animatorów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych. Celem Akademii Kolberga jest stworzenie modelowego, innowacyjnego w warunkach polskich programu przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich.

Date

2023-10-08