Dołącz do grupy Wolontariat Górom i twórz z nami Archiwum Ludowe.

 

▪️ Darmowe szkolenia z archiwizacji,
▪️ Wspólne działania na rzecz poznawania i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym,
▪️ Badania terenowe,
▪️ Wspieranie lokalnych artystów ludowych w promowaniu ich unikatowych umiejętności.
▪️ Działanie na rzecz zachowania i dokumentowania folkloru naszej społeczności,

▪️ Realizacja minigrantów na rzecz lokalnej kultury, 

▪️Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

 

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z nami:

Rafał Bałaśkoordnator wolontariatu

tel: 500488112

balas.rafal@gmail.com

 

______________________

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Mini granty Górom

 

Dołącz do grupy Wolontariat Górom i uzyskaj 1000 zł na sfinansowanie swojej inicjatywy.

Założenia mini grantów:

  • Mini grant przeznaczony jest na inicjatywę zgodną z celami grupy Wolontariat Górom
  • Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł,
  • Aby zgłosić swój projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeń
  • Zgłaszany projekt musi być zrealizowany do 19 grudnia 2023 roku.
  • mini grant mogą ubiegać się zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu)

 

Można umówić się na bezpłatne spotkanie animacyjne w ramach którego wesprzemy Cię w pisaniu wniosku i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem mini grantów i Kartą oceny

386442868_353588520364096_616477880551287871_n